מדיניות האיכות והסביבה

דשן הצפון - ייצור ושיווק דשן, תספק ללקוחותיה את סוגי המוצרים שהוזמנו מתוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים ואיכות המוצר. החברה מתאימה את שירותיה לציפיות הלקוח, באמצעות בחינה מתמדת של צרכיו ושביעות רצונו ושאיפה לשיפור מתמיד של השירות. הנהלת החברה רואה בהשגת רמת איכות גבוהה לשירותיה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה.

הנהלת החברה רואה בשביעות רצון הלקוח יעד מרכזי בפעילותה. לכן היא תשאף לתת מענה מיטבי לצרכי הלקוח, כולל שמירה על רמה מקצועית גבוהה, עדכון ידע ופיתוח מקצועי של העובדים.

החברה תשאף להגן על הסביבה באמצעות מניעת זיהום מים, קרקע ואויר, לפעול לחסכון באנרגיה, לצמצום ומחזור פסולת.

תפיסת האיכות וההגנה על הסביבה הינה חלק מובנה ומרכזי בכל פעילויות החברה, משלבי הזמנת הלקוח ועד האספקה לשטח. לצורך כך, תקיים החברה מערכת משולבת לניהול איכות וסביבה התואמת את הדרישות התחיקתיות ודרישות כל דין המשפיעות על פעילותה ותואמת את דרישות התקנים ISO14001 ו- ISO9001.

למערכת המשולבת יוקצו משאבים הולמים כדי לאפשר יישום של דרישות החוק, התקנים והחלטות ההנהלה.

ההנהלה תפעל להקנות את הידע ולהדריך את העובדים בנושאי יישום תהליכי ניהול הסביבה השונים. ההנהלה והעובדים יפעלו במשותף להבטיח קיום דרישות אלה.

החברה רואה בעובדיה נכס ממשי, ומחויבת להעניק להם תנאים סביבתיים נאותים ובטוחים ולפעול למען שיפור יכולתם המקצועית על מנת לשלבם במאמציה לשיפור מתמיד של איכות השירות.

החברה מחויבת ליצירת תהליך פנימי של שיפור מתמיד ובחינה שוטפת של אפקטיביות המערכת המשולבת כדי לאפשר ליזום, לחדש ולתת תשובות לשינויים המתרחשים בסביבה העסקית. 

לצפייה באישורי ISO