חדשות ואירועים

תחילת עונת הדישון - מוצקים מורכבים

לרגל פתיחת עונת הדישון, מצורפת רשימת הדשנים המוצקים המורכבים של דשן הצפון. 
שימו לב לשינויים ביחס להרכבים וליחסי האמון/חנקה/אמיד וכמו כן, למפרט ריכוז המיקרואלמנטים ולהמלצות ההמסה.

לשאלות, פרטים נוספים וייעוץ מקצועי - פנו למומחים שלנו