מרכז ידע

תצפיות הוספת "הומיגירין ברק" לממשק הדישון - דוח ביניים

רקע 

חומצות הומיות ופולביות - מולקולות טבעיות הנמצאות בקרקע (תוצר פירוק של כבול ופחם לבן), ותורמות בהנגשת מינרלים לשורשי צמחים, חיידקים, פטריות ועוד.

החומצה ההומית תורמת לזמינות המינרלים לצמח בשני מסלולים:
1. המסלול הישיר - החומצה ההומית משמשת כ"כלאט" (תפס, צבט) אורגני, הלוכד את יסודות ההזנה בקרקע ומונע את ספיחתם לחרסית. זאת הודות לכיסוי שטח הפנים של המולקולה במטען שלילי אשר "מושך" מינרלים בסביבת השורש (בעלי מטען חיובי) ומנטרל את מטענם. כאשר קומפלקס החומצה ההומית, הקשורה ליסוד הזנה, מגיע לשורש, השורש מחזר (מפרק) את החומצה ההומית ומשחרר ממנה את היסוד. החומצה ההומית פנויה כעת לפעולה חוזרת, כל עוד היא נשמרת בעומק בית השורשים.
2. המסלול העוקף - העשרת סביבת השורש והמיקרואורגניזם החיים בה. במחקרים שנעשו ברחבי העולם, הוכח כי תוספת של "הומוס" (חומר אורגני בעל ריכוז גבוה של חומצות הומיות ופולביות) לקרקע, מסייעת לטיוב הקרקע וליצירת סביבת שורשים עשירה במיקרוארגניזמים.

מטרת התצפיות 

בחינת תרומת הוספת "הומיגרין ברק" (15% ח. הומיות ופולביות ו-3% אשלגן) לממשק הדישון, בהעלאת רמת הזמינות והקליטה של יסודות ההזנה בקרקע, והשפעתה על מדדים כגון: יבול רב שנתי, גודל פרי, ריכוז כלורופיל בעלים.

שיטה

במהלך השנה החולפת (2018), התקיימו תצפיות טיפול וביקורת בגידולים שונים (אבוקדו, הדרים, שקדים ומנגו). בתצפיות נבחנו מספר טיפולים של "הומיגרין ברק" אל מול חלקות ביקורת שלא קיבלו טיפול זה.
יתר הטיפול בחלקות השונות היה זהה.
במהלך החודשים אוקטובר - נובמבר נלקחו דגימות עלים (30 עלים מכל חלקת טיפול / ביקורת, עלה בוגר מצימוח אחרון), ונמדדו רמות הכלורופיל בעלה בעזרת מכשיר MC-100 Chlorophyll Meter של חברת .Apogee Instruments Inc.

כלורופיל – שחקן מפתח בתהליך הפוטוסינתזה, מאחר והוא קולט את אנרגיית השמש, המשמשת את הצמח בהפיכת פחמן דו-חמצני ומים לסוכר, ולמולקולות חמצן.
המינרלים אשר אחראים בצורה ישירה או עקיפה על יצור ותפקוד הכלורופיל הם: חנקן, ברזל, מגנזיום, אבץ,  מנגן ועוד, ולכן ריכוז הכלורופיל בעלה משמש מדד חשוב לבריאות וחיוניות הצמח.
מולקולת הכלורופיל היא שמקנה לצמח את צבעו הירוק ולכן בעת מחסור באחד המינרלים, נראה הצהבות והידלדלות צבע בעלים.

תוצאות

תפוז ניוהול מחניים- נטיעת 2006
טיפול- 1 ליטר "הומיגרין ברק" לדונם, בהגמעה X  3 יישומים במהלך העונה.
ממצא- תוספת של 20% (מובהק סטטיסטית) בחלקת הטיפול.


לצפייה בתוצאות התצפיות המלאות ->


מסקנות ראשוניות

1. בכל חלקות התצפית, אשר קיבלו תוספת "הומיגרין ברק", נמדדה עלייה בריכוז הכלורופיל ביחס לחלקות הביקורת.
2. בחלקות אבוקדו צעירות, התקבלו תוצאות טובות יותר בהגמעה של 1 ל´/ד´ של "הומיגרין ברק", בהשוואה להגמעה
של 2 ל´/ד´ (ככל הנראה בעקבות נפח שורשים קטן יחסית).
3. בחלקות הבוגרות (מניבות), התקבלו תוצאות טובות יותר בהגמעה של 2 ל´/ד´ של "הומיגרין ברק", מאשר 1 ל´/ד´.
4. ההמלצות לכמות היישום תשתנה בהתאם לגיל החלקה.
5. תוצאות אלו מראות על שיפור בחיוניות העץ וביכולת שלו לבצע פוטוסינתזה עם הוספת חומצות הומיות ופוליביות - "הומיגרין ברק". 

לצפייה בדוח המסכם ניסוי "הומיגרין ברק" באבוקדו, 2020


רק ברכה,
איל קדושים
אגרונום דשן הצפון
050-7774461