מרכז ידע

חישוב תכולת היסודות בדשן

את תכולת היסודות חנקן (N), זרחן (P) ואשלגן (K) בדשן, מבטאים באחוז ממשקל, באופן הבא - 
N - P2O5 - K20, החנקן מופיע כיסוד צרוף ואילו הזרחן והאשלגן כתחמוצת. 
לחישוב ריכוז הזרחן הצרוף בדשן, יש להכפיל את ריכוז ה-P2O5 ב-0.437.
לחישוב ריכוז האשלגן בצרוף בדשן, יש להכפיל את ריכוז ה-K2O ב-0.83. לדוגמא: עבור דשן בהרכב 6-1-9 כמות היסודות הצרופים הם:
חנקן: 6% | זרחן: 1X0.437=0.437% | אשלגן: 9X0.83=7.47%

הרכב כימי של הדשן
חומרי הגלם שהדשן מכיל משפיעים על הרכבו הכימי ועל אופן פעולתו.
החנקן יכול להופיע בדשן בשלוש צורות שונות:
1. חנקן אמוניאקלי: +NH4 (אמון) | מקורות עיקריים- אמון חנקתי, אמוניה וגופרת אמון.
2. חנקן חנקתי (ניטראטי): NO3 (חנקה) | מקורות עיקריים- אמון חנקתי וחנקת אשלגן.
3. חנקן אמידי: NH2 | מקור- אוריאה.
הזרחן מופיע בדשן כזרחה (פוספאט): -H2PO4-, HPO42, PO43 | מקור עיקרי: חומצה זרחתית (H3PO4).
האשלגן מופיע בדשן כ-K | מקורות עיקריים: אשלגן כלורי, חנקת אשלגן, חד-אשלגן זרחתי.

המשקל הסגולי של הדשן הנוזלי
הנתון מאפשר לחשב את מנת הדשן לפי נפח. כמות הדשן ניתנת ביחידת משקל אך הדשן מוזרק למערכת ההשקיה לפי נפח. אי לכך, לחישוב זה יש לבצע המרה בין יחידת המשקל ליחידת הנפח.

דוגמאות חישוב
חישוב כמות דשן מוצק ליחידה - יש לחלק את מספר היחידות בהן מעוניינים באחוז הדשן.
לדוגמא, על מנת ליישם יחידת חנקן בדישון אוריאה 46% : 


חישוב מנת דשן נוזלי - שאן 6-1-9, משקל סגולי 1.17 גרם/ סמ"ק. חישוב: