מרכז ידע

מליחות קרקעות

מליחות קרקעות מהווה את אחת העקות האביוטיות הקשות ביותר ויוצרת בעיות חקלאות וסביבה הולכות וגוברות ברחבי העולם (Chen & Polle, 2010). קרוב למיליארד הקטר של קרקעות מושפעות ממליחות קרקע (Szabolcs, 1994). כיום, מליחות קרקעות עדיין גוברת, בעיקר עקב ממשקי השקיה לקויים (Ottow et al, 2005).

מליחות מדורגת על סמך המוליכות החשמלית של תמיסת הקרקע: קרקעות בעלות רמת מליחות נמוכה או לא מלוחות (<4.0 dS m-1), קרקעות בעלות רמת מליחות בינונית (4–8 dS m-1) וקרקעות בעלות רמת מליחות גבוהה (>8 dS m-1) (US Salinity Laboratory 1969). נתרן כלוריד (NaCl) מהווה את אחד המלחים העיקריים בקרקעות רבות.

לנתרן יכולה להיות השפעה משמעותית על תכונות הקרקע ועל גדילה של צמחים. בעוד שנתרן בצורת נתרן כלוריד (NaCl) יכול להוות את היסוד העיקרי בקרקעות מלוחות או מים מלוחים, ישנם מלחים רבים נוספים (Sodium bicarbonate ,Calcium chloride ,Sodium sulphate, Magnesium chloride calcium) היכולים להימצא בריכוזים שונים במגוון קרקעות (Graaff & Patterson, 2001). יש, אם כן, לתת את הדעת לגורם הבעייתי ולהגדירו בהתאם: מליחות וניתרון (Salinity and Sodicity) הם שני מונחים שונים הבאים לתאר את מגוון ההשפעות של מלחים מומסים בסביבת הקרקע והמים, אשר נתרן כלוריד הוא אחד מהם. המונח מליחות (Salinity) מתייחס לריכוז הכללי של כלל המלחים בקרקע או במים. ניתרון (Sodicity) הקרקע מתייחס לחלקו היחסי של הנתרן החליף בהשוואה לשאר הקטיונים החליפיים בקרקע, בעיקר סידן, מגנזיום, אשלגן, מימן ואלומיניום (Graaff & Patterson, 2001).

מערכות השקיה מועדות במיוחד ליצירת המלחה כאשר כחצי מהמערכות הקימות בעולם כיום נמצאות תחת השפעת מליחות או הצפה, בין אם כתוצאה של איכות מים ירודה או עקב שטיפה מוגברת המביאה לעליית מפלס מי התהום (Szabolcs, 1994). מערכות השקיה מכסות כ 15% מהשטחים המעובדים בעולם אך מאחר ולקרקעות מושקות יבולים גבוהים פי שתיים לפחות מקרקעות המושקות מגשמים, יתכן ומדובר בקרקעות המספקות כשליש מאספקת מהמזון של העולם (Munns, 2002). כמו כן, להרכב המלחים בתמיסת הקרקע ישנה השפעה על הרכב הקטיונים החליפיים שעל חלקיקי הקרקע, דבר המשפיע על חדירות הקרקע ועל עיבודה (Corwin & Lesch, 2003).

במדינות בהן יש שימוש במי השקיה בעלי SAR גבוה (Sodium Absorption, Ratio), ישנה התדרדרות במבנה הקרקע ובמעבר המים דרכה, דבר המביא להמלחה (עקב אידוי מי ההשקיה על פני השטח). (Qureshi and Barrett-Lennard, 1998). מעבר להפחתה ביבולים ושינוי תכונות הקרקע, לנזקי מליחות, יכולה להיות השפעה ניכרת על מי התהום (Corwin & Lesch, 2003). עם כן, בעיית המליחות משפיעה עלינו, בני האדם, בצורה ישירה ועקיפה גם יחד. עלינו לשקול את צעדינו ולעסוק במציאת פתרון ושיפור הממשק בכל הקשור לפועלינו בתחום זה בצורה משכילה.

אליעד ששוני
אגרונום
דשן הצפון
קרוב למיליארד הקטר של קרקעות מושפעות ממליחות קרקע
קרוב למיליארד הקטר של קרקעות מושפעות ממליחות קרקע