אוריאה CRF

אוריאה בשחרור מבוקר לתקופה של 60 או 120 ימים.
משפר את זמינות החנקן לצמח לאורך תקופת הגידול, מפחית התנדפות החנקן לאוויר ומצמצם את שטיפתו מתחת לעומק בית השורשים.
מתאים לשימוש עבור כל סוגי הגידולים ובמיוחד לדישון יסוד בגידולי שדה.
ליישום בפיזור הומוגני על הקרקע.

יחס NPK זמינות החנקן לצמח
43-0-0 120 יום
44-0-0 60 יום

מינון מומלץ: 2.3 ק"ג אוריאה CRF שווה ערך ל-1 ק"ג יח´ חנקן.
למינון מדויק בהתאם לסוג הגידול פנו לאגרונום דשן הצפון באזורכם.

קורוזיביות: דשן מוצק נוטה לספוח לחות ועקב כך להתגבש. מומלץ להשתמש בו קרוב למועד האספקה.
תנאי אחסון: את הדשן יש לשמור במקום יבש ומוצל, עדיף על גבי משטחים.
רצוי להימנע מערבוב של שני סוגי דשן על גבי משטח אחד, למניעת תגובה כימית.
אספקה: שקי 1 טון / 25 ק"ג.

ייעוץ עם מומחה