אורין

מקור היסודות:
חנקן: אוראן (50% אמון חנקתי, 50% אוריאה) CO(NH2)2+NH4NO3
זרחן: חומצה זרחתית H3PO4
אשלגן: חנקת אשלגן + אשלגן כלורי KNO3, KCl

קורוזיביות: חלק מההרכבים תוקפי מתכות. בהרכבים הכוללים אשלגן כלורי תיתכן תקיפת פלדת אל-חלד.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה.
שימושים: להדשייה המשלבת את כל יסודות ההזנה העיקריים עבור גידולי שדה ומטעים, ומכילה עד 2% כלור.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד.

הרכבים נפוצים:

הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
7-1-10 1.22 15 1.4
8-0-8 1.16 10 6.3
10-0-7 1.17 8 7.1
6-1-9 1.17 12 1.5

ייעוץ עם מומחה