איתן

מקור היסודות:

חנקן: אמון חנקתי, אמון גופרתי NH4NO3+(NH4)2SO4
זרחן: מא"פ NH4H2PO4
אשלגן: חנקת אשלגן KNO3

קורוזיביות: חלק מההרכבים תוקפי מתכות.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה.
שימושים: דשן המיועד לגידולים הרגישים לכלור ולהמלחה. מותאם לגידולים המעדיפים שיעור גבוה של אמון. יכול להגיע גם בתצורת תוספת מיקרו אלמנטים בריכוזים משתנים.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד. 

הרכבים נפוצים:

הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
8-2-4 1.21 3 3.7
6-4-4 1.14 1 3.5
4-2-6 1.14 4 3.5
שפע 4-1-6+3 1.17 4 3.5
שפע 6-2-4+3 1.16 6 3.5
שפע 6-2-4+6 1.17 6 3.5
שפע 8-2-4+6 1.21 6 4.8


ייעוץ עם מומחה