בנטל

מקור היסודות:
חנקן: אוריאה CO(NH2)2
זרחן: מא"פ NH4H2PO4
אשלגן: חנקת אשלגן, אשלגן כלורי KNO3, KCl
תוספת מיקרו אלמנטים: 
כנרת שפע - נוסחה ייחודית בה מקור כילאט הברזל הוא EDDHAS.
כנרת מיקרו- תערובת יסודות קורט בכלאציה מסוג EDTA.

קורוזיביות:
 חלק מההרכבים תוקפי מתכות. 
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה.
שימושים: דשן מורכב על בסיס אוריאה אשר מיועד לגידולים הרגישים לכלור ולהמלחה. מתאים למטעים, לגידולים באדמות בינוניות וכבדות.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד.

הרכבים נפוצים:

 הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
 התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
 (0.5 ±) pH
 6-0-9 1.14 8.0 
 5-0-10 1.16  8.0 
 10-0-5 1.12  8.1 
 4-0-12 1.17  10  7.3 
 8-2-8 1.20  1.3 
 8-0-8 1.14  7.3 
 8-0-4 1.10  7.8 
 6-0-12 1.19  10  7.4 
 שפע 4-1-6+3 1.13  4.4 

ייעוץ עם מומחה