גלבוע

מקור היסודות:
חנקן:
אוריאה CO(NH2)2
זרחן: חומצה זרחתית H3PO4
אשלגן: אשלגן כלורי KCl

קורוזיביות: נמוכה. 
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה. במידה ונשארה תמיסה במיכל בתחילת החורף, יש למהול את התמיסה ב-20% מים, למניעת התגבשות. לאחר קבלת התמהיל יש להגדיל את מנת הדשן ביחס זהה.
שימושים: לדישון ראש עבור גידולי שדה ומטעים.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד. ניתן להוסיף כלאט ברזל ושאר מיקרו אלמנטים.

הרכבים נפוצים:

הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
4-0-12 1.16 8 7.0
8-0-8 1.14 6 7.0
8-0-4 1.09 8 7.0
6-0-9 1.14 7 7.0
7-0-7 1.10 0 8.7

ייעוץ עם מומחה