גליל

מקור היסודות:

חנקן: אמון חנקתי NH4NO3
זרחן: חומצה זרחתית / מא"פ H3PO4 / NH4H2PO4
אשלגן: אשלגן כלורי KCl

קורוזיביות:
 חזקה מאוד, תוקפת את כל סוגי המתכות אך לא תוקפת פלדת אל חלד.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון:  בעונת הקיץ: משך האחסון אינו מוגבל. בעונת החורף: יש למהול את תמיסת הדשן ב-20% מים על מנת למנוע התגבשות. לאחר קבלת התמהיל יש להגדיל את מנת הדשן ביחס זהה.
שימושים: להדשייה המשלבת את כל יסודות ההזנה העיקריים עבור גידולי שדה ומטעים.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד. ניתן לשלב כלאט ברזל ושאר מיקרו אלמנטים גם בהרכבים שמכילים זרחן.

הרכבים נפוצים:

 הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
 (0.5 ±) pH
4-0-12 1.19  10  6.5 
4-1-12 1.20 15  1.0 
5-0-10 1.18  12  6.5 
5-5-10  1.22  15  0.2 
6-0-9  1.18  12  6.6 
6-1-9  1.19  15  0.7 
6-2-8  1.18  0.8 
6-2-10  1.21  16  0.5
6-3-9 1.21  15  0.6 


גליל מיקרו 
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
2-4-10+3+0.5Mg 1.19  4.0 
3-0-9+3 1.14  7.3 
4-1-6+3 1.12  4.6 
7-0-7+3 1.17  6.5 
8-1-8+3 1.21  14  4.4 
6-0-9+3 1.18  14  6.5 
5-0-10+3 1.18  12  6.5 
4-2-6+3+0.5Mg 1.16  3.5 
4-2-6+3+1Mg 1.16  3.5 

ייעוץ עם מומחה