גלעד

מקור היסודות:
חנקן: אמון חנקתי NH4NO3
זרחן: חומצה זרחתית H3PO4
אשלגן: חנקת אשלגן KNO3
תוספת מיקרו אלמנטים:
  כנרת שפע- נוסחה ייחודית בה מקור כילאט הברזל הוא EDDHAS. כנרת מיקרו- תערובת יסודות קורט בכלאציה מסוג EDTA.

קורוזיביות: חלק מההרכבים תוקפי מתכות. 
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה.
שימושים: דשן המיועד לגידולים הרגישים לכלור ולהמלחה. להדשייה המשלבת את כל יסודות ההזנה העיקריים עבור גידולי שדה ומטעים.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד.

הרכבים נפוצים:

הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
4-2-6 1.16 5 0.0
5-2-8 1.17 13 0.0
7-3-7 1.20 9 0.0
8-2-4 1.16 3 0.0

ייעוץ עם מומחה