געתון

מקור היסודות:
חנקן: אוריאה ואמון גופרתי CO(NH2)2 + (NH4)2SO4
אשלגן: אשלגן כלורי KCl

קורוזיביות: חלק מההרכבים תוקפי מתכות. בהרכבים הכוללים אשלגן כלורי תיתכן תקיפת פלדת אל חלד. 
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה.
שימושים: תמיסת דשן המשלבת חנקן ממקור אמידי וחנקן ממקור אמון גופרתי לעודף החמצה של אזור בית השורשים.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד. ניתן להוסיף כלאט ברזל ושאר מיקרו אלמנטים.

הרכבים נפוצים:

הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
5-0-5 1.13 2 6.7
6-0-6 1.16 2 6.7
13-0-0 1.19 2 6.9

ייעוץ עם מומחה