ירדן

מקור היסודות:

חנקן: אמון חנקתי ואמון גופרתי NH4NO3 + (NH4)2SO4
זרחן: חומצה זרחתית H3PO4
אשלגן: אשלגן כלורי KCl

קורוזיביות: חלק מההרכבים תוקפי מתכות. בהרכבים הכוללים אשלגן כלורי תיתכן תקיפת פלדת אל-חלד.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה. 
שימושים: תמיסת דשן המשלבת את כל יסודות ההזנה העיקריים, כאשר עיקר החנקן מקורו באמון להחמצת הריזוספרה. משמש לדישון גידולי שדה ומטעים.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד.  ניתן לשלב כלאט ברזל ושאר מיקרו אלמנטים גם בהרכבים המכילים זרחן.

הרכבים נפוצים:

 הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
 התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
 (0.5 ±) pH
 5-0-5 1.14  6.1 
 5-1-5 1.16  1.8 
 6-0-6 1.18  6.1 
 8-0-4 1.22  6.1 
 11-3-0 1.27  1.5 
 4-2-6 1.16  1.5 
 8-2-4 1.23  1.5 
 8-3-0 1.18  1.6 
 4-0-6 1.14  6.1 


ייעוץ עם מומחה