מעכב ניטריפיקציה

תוסף דשן המעכב את תהליך הפיכת האמון (+NH4) לחנקה (-NO3).
לקראת יישום דשן חנקני לגידול מסוים, יש לבחור בקפידה את תצורת החנקן (אוריאה, אמון, חנקה) המצויה בדשן ולהתאימה לסוג הקרקע ולשיטת ההשקיה הקיימת.
ברוב קרקעות ישראל, המאופיינות בבסיסיות קלה (pH ±8) ובטמפרטורות גבוהות בעונת הגידול, מרבית הדשן החנקני המיושם יהפוך במהרה לחנקה בתהליך ה"ניטריפיקציה" (הפיכה מאמון לחנקה).
מולקולת החנקה זמינה ברמה גבוהה לצמח, אך מטענה השלילי מונע את ספיחתה לחרסית שבקרקע והופך אותה לשטיפה באופן גבוה יחסית. נוסף לכך, החנקה נוטה לעבור תהליכי "דה-ניטריפיקציה" ולהתנדף בחזרה לאטמוספירה.
שני גורמים אלה, הינם הסיבות העיקריות ליעילות הנמוכה של הדישון החנקני.

הוספת "מעכב ניטריפיקציה" לדשן, מאריכה את קצב תהליך ה"ניטריפיקציה" ושומרת על החנקן בתצורת אמון לזמן ממושך יותר.
תצורת האמון זמינה ברמה גבוהה לצמח ונספחת לחרסית של הקרקע, דבר המונע את שטיפתה אל מתחת לבית השורשים.
כמו כן, קליטה מרובה של אמון מסייעת בהחמצת סביבת השורש ובשיפור קליטה של מיקרואלמנטים.

idea אפקטיביות גבוהה גם בכמות יישום מועטה.
idea הגברת קליטת החנקן לצמח והפחתת שטיפתו אל מתחת לבית השורשים.
idea הזנה יעילה ומדויקת לצמח החוסכת באנרגיה.


לפרטים ולייעוץ אודות שילוב מעכב הניטריפיקציה עם הדשן החנקני, פנו לאגרונום דשן הצפון באזורכם.

ייעוץ עם מומחה