מצדה

מקור היסודות:

חנקן: אוריאה CO(NH2)2
זרחן: חומצה זרחתית / מא"פ H3PO4 / NH4H2PO4
אשלגן: חנקת אשלגן KNO3
תוספת מיקרו אלמנטים: כנרת שפע- נוסחה ייחודית בה מקור כילאט הברזל הוא EDDHAS. כנרת מיקרו- תערובת יסודות קורט בכלאציה מסוג EDTA.

קורוזיביות - חלק מההרכבים תוקפי מתכות.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה. 
שימושים: דשן מורכב על בסיס אוריאה אשר מיועד לגידולים הרגישים לכלור ולהמלחה. מתאים למטעים, לגידולים באדמות בינוניות וכבדות.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד. ניתן לשלב הרכבי מצדה עם כנרת מיקרו +3 ומכילים (גרם יסוד/טון דשן): 300 ח"מ ברזל, 156 ח"מ מנגן, 78 ח"מ אבץ, 18 ח"מ נחושת, 8 ח"מ מוליבדט. בציון +6 התוספת תהיה כפולה מכל יסוד.

הרכבים נפוצים:

הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
5-0-10 1.16 7 7.2
6-0-9 1.15 5 7.2
8-0-8 1.15 4 7.2
מיקרו 6-0.5-4+3 1.10 4 5.8
מיקרו 6-0.5-4+6 1.10 4 6.1


ייעוץ עם מומחה