סולימיקס אביב 21-21-21

דשן NPK מוצק, דל כלור, לריסוס עלוותי.

pH בתמיסה של 10%: 5.6 (±1)
מינון מומלץ: 1%-0.5%
למינון מדויק בהתאם לסוג הגידול פנו לאגרונום דשן הצפון באזורכם.
הרכב: 21% חנקן, 21% תחמוצת זרחן, 21% תחמוצת אשלגן, 1300ppm ברזל, 650ppm מנגן, 290ppm אבץ, 220ppm בורון, 180ppm נחושת, 75ppm מוליבדן.

אחסנה: יש לשמור במקום קריר ויבש.
אספקה: שקי 25 ק"ג.
יישום: במערכת ההשקיה, בריסוס עלוותי או בהמטרה.
הוראות שימוש: יש לבצע ריסוס מדגמי על צמח או על עץ בודד לפני ריסוס החלקה כולה, בייחוד בשלב החנטה והפריחה.
אין לרסס צמחים בעקת מים או בימי יובש וחום.
מומלץ לרסס עלים לאכילה לפני הגשם.
מתאים לשימוש עבור כל סוגי הגידולים ובמיוחד למטעים בתקופת ההתעוררות, לירקות ולצמחי נוי.
הערות: להזנה עלוותית יעילות גבוהה במיוחד כאשר מיישמים בשולי העונה, טרם התחממות או התקררות הקרקע.
הזנה עלוותית נועדה לתת מענה בנוסף להזנה הקרקעית, בהתאם לצורך. היא אינה מהווה לה תחליף.

ייעוץ עם מומחה