סירין

מקור היסודות:
זרחן: חומצה זרחתית H3PO4
אשלגן: אשלגן כלורי KCl

קורוזיביות: כתלות בריכוז החומצה הזרחתית. ככל שריכוז החומצה גבוה יותר, הקורוזיביות חזקה יותר. בריכוזי זרחן גבוהים התמיסה עלולה לתקוף את כל סוגי המתכות.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה. במידה ונשארה תמיסה במיכל בתחילת החורף, יש למהול את התמיסה ב-20% מים, למניעת התגבשות. לאחר קבלת התמהיל יש להגדיל את מנת הדשן ביחס זהה.
שימושים: לדישון ראש עבור גידולי שדה ומטעים.

הרכבים נפוצים:

הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
0-4-12 1.16 0 0.6
0-8-8 1.16 0 0.4
0-6-12 1.19 0 0.5
0-2-10 1.14 0 0.5
0-3-12 1.16 0 0.7

ייעוץ עם מומחה