סער

מקור היסודות:
חנקן: אמון חנקתי ואמון גופרתי NH4NO3 + (NH4)2SO4
זרחן: חומצה זרחתית H3PO4
אשלגן: חנקת אשלגן + אשלגן כלורי KNO3 + KCl

קורוזיביות: חלק מההרכבים תוקפי מתכות. בהרכבים הכוללים אשלגן כלורי תיתכן תקיפת פלדת אל-חלד.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה. 
שימושים: תמיסת דשן המשלבת את כל יסודות ההזנה העיקריים, כאשר עיקר החנקן מקורו באמון להחמצת הריזוספרה. משמש לדישון גידולי שדה ומטעים.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד.  

הרכבים נפוצים:

 הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
 התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
 (0.5 ±) pH
 5-1-5 1.13  1.5 
 4-0-6 1.14  6.6 
 4-2-6 1.18  1.3 
 6-0-6 1.18  6.5 
 8-0-4 1.21  10  6.5 
 8-2-4 1.22  1.6 
 6-4-4 1.19  1.3 
 6-3-6 1.20  1.3 

ייעוץ עם מומחה