עוז

מקור היסודות:
חנקן: אוריאה CO(NH2)2
אשלגן: אשלגן כלורי KCl
ברזל: Fe- EDDHA

קורוזיביות: נמוכה.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה. במידה ונשארה תמיסה במיכל בתחילת החורף, יש למהול את התמיסה ב-20% מים, למניעת התגבשות. לאחר קבלת התמהיל יש להגדיל את מנת הדשן ביחס זהה.
שימושים: לדישון כללי בגד"ש ובמטעים. 25 יח´ חנקן = 1.5 ק"ג ברזל + 2 ליטר "כנרת אבץ".
הערות: אין להשתמש בדשן זה בשילוב עם ריכוזי זרחן גבוהים. יש לנקות מכלים שהכילו זרחן טרם הוספת דשן זה. 

הרכבים נפוצים:


הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
8-0-8 1.14 0 6.0
4-0-12 1.16 0 7.0
5-0-10 1.15 0 10.0
6-0-9 1.14 0 8.0
סטארטר 20-0-0 1.15 0 8.2
6-1-9 1.15 0 7.0

ייעוץ עם מומחה