קורן

מקור היסודות:

חנקן: אמון חנקתי NH4NO3
זרחן: מא"פ NH4H2PO4
אשלגן: חנקת אשלגן KNO3
תוספת מיקרו אלמנטים:  כנרת שפע- נוסחה ייחודית בה מקור כילאט הברזל הוא EDDHAS. כנרת מיקרו- תערובת יסודות קורט בכלאציה מסוג EDTA.

קורוזיביות: חלק מההרכבים תוקפי מתכות.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה.
שימושים: להדשייה המשלבת את כל יסודות ההזנה העיקריים בתוספת מיקרו-אלמנטים, ללא תוספת כלור.
הערות: בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד.

הרכבים נפוצים:

הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
7-1-7 1.18 6 4.2
מיקרו 5-3-8+3 1.17 13 3.9
מיקרו 7-0-7+3 1.18 9 4.0
מיקרו 7-3-7+3 1.20 10 4.6
מיקרו 7-3-7+6 1.20 10 4.6


 קורן-שפע
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
 (0.5 ±) pH
4-1-6+3+0.5Mg  1.15 3.3 
5-1-8+3+0.5Mg  1.18  3.8 
 5-1-8+3 1.15  3.7 
 5-3-8+3 1.17  13  3.9 
 6-6-6+3 1.19  3.7 
 7-0-7+3 1.18  10  4.4 
5-3-8+6+0.5Mg 1.18  15  2.7 
 5-3-8+6 1.15  12  3.9 


קטלוג להורדה ייעוץ עם מומחה