רום

מקור היסודות:

חנקן: אמון חנקתי, סידן חנקתי, מגנזיום חנקתי NH4NO3 | Ca(NO3)2 | Mg(NO3)2
זרחן: מא"פ, MKP NH4H2PO4, KH2PO4
אשלגן: חנקת אשלגן KNO3
תוספת מיקרו אלמנטים: ברזל, אבץ, מנגן, נחושת, מוליבידן.

קורוזיביות: חלק מההרכבים תוקפי מתכות.
אחסנה: מכלים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה.
שימושים: דשן מורכב בתוספת סידן ומגנזיום אשר מיועד לגידולי ירקות. ניתן לשלב בתוספת מיקרו אלמנטים.
הערות: ניתן לשלב עם כנרת מיקרו +3 ומכילים (גרם יסוד\טון דשן): 300 ח"מ ברזל, 156 ח"מ מנגן, 78 ח"מ אבץ, 18 ח"מ נחושת,8 ח"מ מוליבדט. בציון +6 התוספת תהיה כפולה מכל יסוד. בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך חלק מההרכבים (בריכוזים גבוהים) ניתנים ליישום בחודשי הקיץ בלבד.

הרכבים נפוצים:

רום-מיקרו משקל הליטר
בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה
בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
4-2.5-6+6+0.5Mg+2Ca 1.24 6 1.8
4-2.5-6+3+0.5Mg+2Ca 1.24 6 1.8
4-2.5-6+6+1.6Mg 1.21 6 1.8
4.2-2-2+1Mg+3.5Ca 1.23 6 1.8
5-2.5-6+6+0.5Mg+3.1Ca 1.27 12 1.8
5-2.5-6+3+0.5Mg+3.1Ca 1.27 12 1.8


ייעוץ עם מומחה