שאן

מקור היסודות:
חנקן: אוראן (50% אמון חנקתי, 50% אוריאה) NH3NO3 + CO(NH2)2
זרחן: חומצה זרחתית H3PO4
אשלגן: אשלגן כלורי KCl

קורוזיביות: חזקה מאוד. תוקפת את כל סוגי המתכות.
אחסנה: מכלים העשויים מפוליאתילן בצפיפות גבוהה בלבד.
יישום: במערכת הטפטוף.
תנאי אחסון: ניתן לאחסן לאורך רוב חודשי השנה, כתלות בטמפרטורה. במידה ונשארה תמיסה במיכל בתחילת החורף, יש למהול את התמיסה ב-20% מים, למניעת התגבשות. לאחר קבלת התמהיל יש להגדיל את מנת הדשן ביחס זהה.
שימושים: להדשייה המשלבת את כל יסודות ההזנה העיקריים עבור גידולי שדה ומטעים.
הערות: בדשנים המכילים זרחן - אין להוסיף דרך אמצעי השקיה המכילים חלקי מתכת. בריכוזים גבוהים עלולה להיווצר התגבשות כתלות בטמפרטורה, אי לכך בקיץ ניתן להשתמש בתמיסות מרוכזות יותר. ניתן לשלב כלאט ברזל ושאר מיקרו אלמנטים גם בהרכבים שמכילים זרחן. 

הרכבים נפוצים:

 הרכב
משקל הליטר בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
 התגבשות התמיסה בטמפ´
נמוכה מ- X°C
(0.5 ±) pH
 12-6-6 1.24  0.0 
 14-0-7 1.21  7.5 
 15-0-5 1.19  7.5 
 16-8-0 1.22  0.0 
 4-0-12 1.11  7.7 
 5-5-10 1.21  0.0 
 6-0-12 1.19  6.5 
 6-0-9 1.15  6.5 
 9-0-9 1.18  10  7.5 

ייעוץ עם מומחה