שחר

תמיסת דשן נוזלי דל כלור (עד 2% כלור) בתוספת מיקרו אלמנטים.
מיועד בעיקר לגידולים באדמות בינוניות עד קלות, למטעים ולירקות.

שחר-שפע משקל סגולי
ליטר ל-1 ק"ג יסוד
N/K2O/P2O5

ליטר לק"ג
יסוד - N

ליטר לק"ג
יסוד - P

ליטר לק"ג
יסוד - K

5-1-8+3+0.5Mg 1.19 17/84/10.5 16.81 84.03 10.50
5-1-8+3 1.16 17/86/10.8 17.24 86.21 10.78
5-1-8+6+0.5Mg 1.2 17/83/10.4 16.67 83.33 10.42

ייעוץ עם מומחה