תמיכה ומכשור מקצועי

צוות האגרונומים המקצועיים של החברה מלווים את החקלאי לאורך כל עונות השנה ומרכיבים יחד תוכניות דישון ייחודיות ומפורטות.
במטרה לענות על כל צרכי הזנת הצמח, הצוות המקצועי של דשן הצפון נעזר במכשור מתקדם ומציע שירות מלא בביצוע בקרה, בדיקה ואבחון השטח. 

דוגמאות למכשור לבקרת השקייה ודישון:
- אקווטר (מד רטיבות נפחית, מוליכות חשמלית וטמפ´ בקרקע).
- משאבי תמיסת קרקע.
- מד pH
- מד EC
- מקדח קרקע הולנדי.
- אוריבה – חיישני יסודות הזנה בתמיסה / פטוטרות.
- מד כלור

שירות אופציונאלי נוסף: שירותי רחפן מהמתקדמים בעולם - מתאים לבחינת השטח החקלאי, בדיקה וזיהוי מפגעים.

מוזמנים להתייעץ איתנו בכל שלב.

ייעוץ עם מומחה