תמיסות אשלגניות

הדשן
משקל הליטר
בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה
בטמפ´נמוכה
מ- X°C
(0.5 ±) pH
תמיסת אשלגן כלורי 13%
1.14 8 8.3
תמיסת אשלגן כלורי 15%
1.17 12 8.3
תמיסת חנקת אשלגן 3.4-0-12
1.17 17 7.5

ליישום במערכת ההשקייה.
מתאים בעיקר למטעים.

ייעוץ עם מומחה