תמיסות זרחניות

הדשן
משקל הליטר
בק"ג (0.02 ±) 
ב- 25°C
התגבשות התמיסה
בטמפ´נמוכה
מ- X°C
(0.5 ±) pH
תמיסת מא"פ 2.9-15-0 1.15 15 3.5
תמיסת מא"פ 2.7-13.5-0 1.12 6 3.6

ליישום במערכת ההשקייה.
מתאים בעיקר לגידולי שדה ולמטעים.

ייעוץ עם מומחה