FOLLY 13-2-44

דשן NPK מוצק, דל כלור, לריסוס עלוותי.

pH בתמיסה של 10%: 6.3 (±1)
מינון מומלץ: 1% לטיפול במחסורים / הגדלת גודל הפרי.
8%-5% להתעוררות.
למינון מדויק בהתאם לסוג הגידול פנו לאגרונום דשן הצפון באזורכם.
הרכב: 13% חנקן, 2% תחמוצת זרחן, 44% תחמוצת אשלגן.
מכיל תוסף המשפר את אופן ההיאחזות ואת פריסת הדשן על שטח העלה.

אחסנה: יש לשמור במקום קריר ויבש.
אספקה: שקי 25 ק"ג.
יישום: במערכת ההשקיה, בריסוס עלוותי או בהמטרה.
הוראות שימוש: יש לבצע ריסוס מדגמי על צמח או על עץ בודד לפני ריסוס החלקה כולה, בייחוד בשלב החנטה והפריחה.
אין לרסס צמחים בעקת מים או בימי יובש וחום.
מומלץ לרסס עלים לאכילה לפני הגשם.
מתאים לשימוש עבור כל סוגי הגידולים ובמיוחד למטעים בתקופת ההתעוררות, לירקות ולצמחי נוי.
הערות: להזנה עלוותית יעילות גבוהה במיוחד כאשר מיישמים בשולי העונה, טרם התחממות או התקררות הקרקע.
הזנה עלוותית נועדה לתת מענה בנוסף להזנה הקרקעית, בהתאם לצורך. היא אינה מהווה לה תחליף.


ייעוץ עם מומחה